میکرودرم

230,000 تومان

  • چهارحالت تنظیم قدرت(کند،نرمال، قوی و خیلی قوی)
  • ازبین برنده پوستهای مرده صورتو ترقیب گردش خون
  • تمیز و شفاف کننده پوست

18 عدد در انبار

میکرودرم

18 عدد در انبار